Lekker Fit!                    

De Horizon is een Lekker Fit! school. De aanpak van Lekker Fit! is er op gericht om basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd te maken met de voordelen van een gezonde leefstijl. Er zijn 10 pijlers gericht op extra bewegingsonderwijs, meer (verenigings-)sportmogelijkheden, gezonde voeding, oudervoorlichting, onderzoek en monitoring. Meer informatie over Lekker Fit! kunt u lezen op de website: Lekkerfit010.nl.

Op de Horizon ondersteunen wij het aanleren van een gezonde levensstijl van harte. In de praktijk betekent dit dat alle kinderen drie keer per week gymles krijgen van een vakleerkracht gymnastiek. Groep 5 en 6 krijgen twee keer per week gymnastiek, aangezien zij ook al eenmaal per week zwemmen.
Daarnaast wordt het lespakket van Lekker Fit! op school ingezet. Dit behandelt de thema’s: gezonde keuzes maken, voeding en beweging.