Groepen 1/2

Spelend leren, lerend spelen

We bieden structuur en regelmaat in een krachtige, inspirerende leeromgeving met betekenisvolle activiteiten en thema's die aansluiten bij de belevingswereld.  Kinderen zijn nieuwsgierig, ze willen graag "zelf doen" en ontdekken. Wij dagen ze uit om zelf met ideeën te komen en deze ook uit te werken. Hierdoor zijn zij medevormgever van het onderwijs.
Het welbevinden van elk kind staat voorop. De kinderen leren in een veilige en vertrouwde omgeving verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. We stimuleren om elkaar te helpen en samen te werken. Hierdoor wordt de zelfstandigheid vergroot.
Door deze werkwijze is de betrokkenheid en het spelplezier groot bij de kinderen.

Kring

- Grote kring: hele klas (muziek, sociale vaardigheden, levensbeschouwing, vertelkring).
- Kleine kring: kinderen krijgen les in kleine groepjes op hun eigen niveau.

Beweging

- Binnen en buiten.
- 4 grote schoolpleinen.
- Werken aan allerlei motoriekdoelen.

Speel-werktijd

- Doelen: taal, rekenen, motoriek, sociaal-emotioneel en spel.
- Werken met het planbord.
- Werken in de hoeken, knutselen, werken op het digibord, werken aan een weektaak, werkjes uit de kasten (puzzels, spelletjes, etc).