Schoolgids en -kalender

Schoolgids

Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids, die op deze plek wordt gepubliceerd. Veel van de informatie die te vinden is op de website kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Verder vindt u er ook veel praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Klik hier om de schoolgids te openen.

Jaarinformatieboekje

Om u nog beter te informeren, hebben we voor het komend schooljaar een jaarinformatieboekje ontwikkeld met handige informatie, die u als ouder graag snel wilt kunnen vinden. U ontvangt hem ook aan het begin van het schooljaar met daarin de kalender. Klik hier om het jaarinformatieboekje te openen. 

Informatie aanmeldprocedure basisschool.

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook, middels onderstaande link, het filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

https://pporotterdam.nl/film-aanmelden-en-inschrijven-op-een-rotterdamse-basisschool

 

Stappen voor het aanmelden 

 

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan! We waarderen het zeer als u interesse heeft in onze school. Om rustig de tijd te hebben voor een kennismakingsgesprek is het maken van een afspraak  noodzakelijk. U kunt zich kenbaar maken door een mail te sturen naar

directie@de-horizon.net of te bellen naar 010-4212886.

 
Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP inzien op de website van onze school.

 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

 

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

 

Wij hebben geen zorgplicht: 

·       Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Voor schooljaar 2023-2024 hebben we geen mogelijkheid tot plaatsing in de groepen 5 en 8.

·       Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is onze grondslag Katholiek. 

 
Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

 

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. Dit is een maximum en gaat altijd in overleg met de leerkracht van de betreffende groep waar het kind in geplaatst is. Er kan ook gekozen worden voor minder wendagen of voor dagdelen.

 

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1 met uitzondering van genoemde wendagen.

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Voor het opvragen van gegevens vragen wij toestemming aan de ouder(s) en verzoeken wij hen de school waar betreffende leerling zit ook toestemming te geven voor het  verstrekken. Als ouders geen toestemming  geven  kunnen wij niet voldoen aan de onderzoeksplicht en stopt voor ons het aanmeldingstraject. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.