Groepen 3

Wij leren:

Taal/lezen:
- Letterkennis (de letter staat centraal).
- Vlot lezen / automatiseren van (korte) woorden.
- Woordenschat.
- Wereldoriëntatie verweven in de thema's.

Belangrijkste doelstellingen:

- Vóór de kerstvakantie: klankzuivere woorden kunnen worden gelezen met behulp van de elementaire leeshandeling ("hakken en plakken": k-i-p, wip-kip).
- Eind groep 3: correct en vlot teksten lezen met (klankzuivere en niet-klankzuivere) een- en tweelettergrepige woorden (haai, schreeuw, brilslang).

Spelling:
- Korte woorden spellen (zowel klankzuiver als niet-klankzuiver).
- Zinnen spellen van twee woorden tot en met zes woorden per zin.
- Woorden spellen volgens spellingafspraken.

Rekenen:
- Oriëntatie op de getallen (vooruit- en terugtellen).
- Correct cijfers schrijven.
- Begrippen (voor/achter, links/rechts, meer/minder/evenveel)
- Structureren (splitsingen tot 10, gebruik rekenrekje).
- Optellen en aftrekken t/m 10 (van bussommen via pijlsommen naar "kale sommen").
- Tijd (dagen van de week, de maanden, klokkijken hele uren).
- Geld (kennismaken met alle munten en de biljetten van 5 en 10 euro, gepast betalen).

Schrijven:
- Aanleren van het verbonden schrift.
- Oefenen van de (fijne) motoriek en de juiste schrijfhouding.
- Aanleren van de juiste pengreep.

Spelend leren:
- Leren door te "spelen" (het aanbieden van betekenisvolle activiteiten).
- Als afwisseling bij de vakgebieden taal, rekenen, beeldende vorming en sociale vaardigheden.

Hieronder kunt u lezen wat de leerstof van groep 3 het hele schooljaar is:
- Aanvankelijk technisch lezen
- Spelling
Rekenen deel 3a en 3b