Groepen 6

Wij leren:

Rekenen, lezen, taal en spelling:
- Het complete lesstof overzicht vindt u onderaan deze pagina.
- Inzicht in de (persoonlijke) leerdoelen.

Klik hier voor de link naar de webshop voor de biebboeken.

Begrijpend lezen:
- Leesstrategieën automatiseren (voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/verwijswoorden).
- Strategieën in samenhang gebruiken met behulp van stappenplannen.

Wereldoriëntatie:
- Natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer.
- Lessen op en over de schooltuin (zaaien van diverse groenten en fruit).
- Topografie van Nederland.

Huiswerk:
- Eén keer per week voor begrijpend lezen.
- Leren voor toetsen van wereldoriëntatie.
- Leren plannen (met behulp van het werken met een agenda).

Zwemles:
- Eén keer per twee werken 1 uur zwemles.
- Behalen van diploma's A, B, C en zwemvaardigheid mogelijk.
- Twee keer per schooljaar diplomazwemmen.


En verder:
- Zelfstandigheid vergroten door het werken met weektaken.
- Een boekbespreking over een zelf gekozen boek.
- Twee werkstukken maken over zelf gekozen onderwerpen.
- Een spreekbeurt over een zelf gekozen onderwerp.

Leuk om thuis te oefenen:
- www.onlineklas.nl
- www.sommenmaker.nl
- www.tafelsoefenen.nl
- www.junioreinstein.nl

Hieronder kunt u lezen wat de leerstof van groep 6 het hele schooljaar is:
Rekenen deel 6a t/m januari 
Rekenen deel 6b 
januari t/m juni
Estafette (technisch lezen)
Spelling
Spelling werkwoorden
Taal