Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen, die buiten het leerprogramma omgaan. Dit is bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en het jaarlijkse schoolreisje. Wij vergaderen ongeveer eenmaal per maand waarbij ook altijd de event manager en de adjunct-directeur aanwezig zijn.

De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn.  Aan deze commissies kunnen ook ouders deelnemen, die zelf niet in de ouderraad zitten. Gelukkig hebben we dit schooljaar genoeg ouders voor de ouderraad, maar ook daar vinden veranderingen plaats en het is dus belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die ook willen deelnemen in de raad. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van de Horizon. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 
Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage;  
  • het organiseren en ondersteunen van een aantal activiteiten;
  • het bevorderen van contacten tussen ouders, leerlingen en het team;  
  • de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad en bij de schoolleiding.

De ouderraad heeft een signalerende functie en tijdens de vergaderingen kunnen vragen van ouders naar voren worden gebracht. Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om vragen rechtstreeks aan de leerkrachten of de directie te stellen.   

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders. Van deze bijdrage worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.


Contact

Heb je interesse of vragen? Laat het ons weten via or@de-horizon.net