Schooltijden

De schooltijden op de Horizon zijn als volgt:

Maandag: 8:30 tot 14:15 uur
Dinsdag: 8:30 tot 14:15 uur 
Woensdag: 8:30 tot 12:30 uur
Donderdag: 8:30 tot 14:15 uur
Vrijdag: 8:30 tot 14:15 uur 


Vakanties schooljaar 2023-2024

Vakanties

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag/Pasen: 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m  10 mei 2024  
Pinksteren: 20 mei 2024
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 augustus 2024


Extra vrije dagen en/of studiedagen

Donderdag  28 september 2023 ( vrije dag)
Vrijdag 29 september 2023 ( vrije dag)
Dinsdag 31 oktober 2023 (studiedag)
 Vrijdag 22 december 2023 (vrije dag) 
Maandag 26 februari 2024 (studiedag)
Vrijdag  14 juni 2024 (vrije dag)
Maandag  17 juni 2024 (vrije dag)
 Vrijdag 12 juli 2024  (vrije dag)