Groepen 5

Wij leren:

Rekenen, lezen, taal en spelling:
- Het complete lesstof overzicht vindt u onderaan deze pagina.

Klik 
hier voor de link naar de webshop voor de biebboeken.


Begrijpend lezen:
- Teksten over actuele onderwerpen van Nieuwsbegrip.
- Koppeling van leesbegrip- en woordenschatoefeningen.
- Leerlingen leren strategisch lezen.
- Leerkracht fungeert als leesexpert en doet hardop-denkend voor hoe een tekst kan worden begrepen.

Wereldoriëntatie:
- Introductie van aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer.

Zwemles:
- Eén keer per twee werken 1 uur zwemles.
- Behalen van diploma's A, B, C en zwemvaardigheid mogelijk.
- Twee keer per schooljaar diplomazwemmen.


En verder:
- Zelfstandigheid vergroten door het werken met weektaken.
- Een boekbespreking over een zelf gekozen boek.
- Een liedbespreking over een zelf gekozen lied.

Leuk om thuis te oefenen:
www.onlineklas.nl
www.sommenmaker.nl
www.tafelsoefenen.nl
www.leestrainer.nl

Hieronder kunt u lezen wat de leerstof van groep 5 het hele schooljaar is:
Rekenen deel 5a t/m januari 
Rekenen deel 5b  januari t/m juni 
Estafette (technisch lezen)
Spelling