Groepen 8

Wij leren:

Rekenen, lezen, taal en spelling:
- Het complete lesstof overzicht vindt u onderaan deze pagina.
- Inzicht in de (persoonlijke) leerdoelen.
- Eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces.

Klik hier voor de link naar de webshop voor de biebboeken.

Huiswerk:
- Vijf keer per week (spelling, rekenen en begrijpend lezen).
- Leren voor toetsen van wereldoriëntatie en Engels.

Vooruit kijken:
- Voorlichting over en oriëntatie op het voortgezet onderwijs.
- Maken van de Cito Eindtoets.

- Tussentijdse en definitieve adviesgesprekken wat betreft het niveau voor het voortgezet onderwijs (op basis van gemaakte (Cito-)toetsen, rapporten, werkhouding en inzet).

En verder:
- Veel aandacht voor zelf het werk leren plannen en voor studievaardigheden.
- Een boekbespreking over een zelf gekozen boek.
- Twee werkstukken maken over zelf gekozen onderwerpen.
- Een spreekbeurt over een zelf gekozen onderwerp.

Het afscheid:
- Gezellig op kamp.
- Een mooie musical met de hele groep voor alle klassen en de ouders.

Leuk om thuis te oefenen:
www.jufmelis.nl
www.redactiesommen.nl
oefensite.rendierhof.nl
www.junioreinstein.nl
www.digischool.nl

Hieronder kunt u lezen wat de leerstof van groep 8 het hele schooljaar is:
Rekenen 
Estafette (technisch lezen)
Spelling
Spelling werkwoorden
- Taal