Parro - app

Op onze school communiceren we met u als ouders via de Parro-app. 

U ontvangt informatie over onderwijskundige zaken en doelen van de eigen groep, algemene brieven en uitnodigingen en de wekelijkse 'Wist-u-datjes'. Bovendien nodigen we u en uw kind ook via Parro uit voor (naschoolse) activiteiten en krijgt u hier een verslag van met foto's. 

U kunt als ouder natuurlijk ook gemakkelijk een bericht aan de leerkracht van uw kind sturen. En bovendien regelt u via Parro de toestemming voor het gebruik van foto's of video's van uw kind voor schoolpublicaties, zoals bijvoorbeeld de website, online schoolgids, folder en het jaarinformatieboekje. U kunt de toestemming altijd weer wijzigen via Parro.