De Horizon:

zicht op een goede toekomst!

Leren in een veilige omgeving

De Horizon is een katholieke basisschool in de wijk Ommoord in Rotterdam. Onze grondslag is zichtbaar in de levensbeschouwingslessen én in de dagelijkse omgang met elkaar. Wederzijds respect, openheid en vertrouwen zijn daarin belangrijk. We bieden kinderen een veilige, gestructureerde omgeving met duidelijke regels. We besteden aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en aan het opbouwen van het zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid durven nemen, leren omgaan met anderen en verdraagzaam zijn. Op onze school creëren we een sfeer waarin kinderen, ouders en personeel zich prettig mogen voelen, want met plezier naar school gaan is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om goed te functioneren en te leren.

Op zoek naar uitgebreide informatie? Download hier onze schoolgids.

School met ambitie

Kinderen verschillen in aanleg, tempo en interesse, daar hebben we oog voor. We stemmen het onderwijs af op de onderwijsbehoefte van leerlingen, zodat elk kind zich goed kan ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. Afhankelijk van het niveau en de behoefte krijgt een kind extra instructie, verdieping of uitdaging. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen met observaties en toetsen. Zo weten we wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. De resultaten van toetsen gebruiken we ook om ons onderwijs voortdurend te verbeteren. De Horizon is een ambitieuze school en gaat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Het is de basis om bij elke kind eruit te halen wat erin zit. 

Brede talentontwikkeling

We kiezen voor een goede balans in het brede aanbod van vakken om de interesses en talenten van onze leerlingen goed tot hun recht te laten komen. Naast de schoolse vakken besteden we aandacht aan expressievakken, zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Er is volop aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en met ons programma LekkerFit! werken we aan een gezonde leefstijl met thema’s over gezonde keuzes, voeding en beweging. Leerlingen van de Horizon kunnen meedoen aan buitenschoolse activiteiten op gebied van sport, kunst, cultuur en welzijn. Ook dit draagt bij aan het vergroten van kennis en vaardigheden.

Goed contact met ouders

We betrekken ouders bij ons onderwijs, want samen staan we sterker waar het om het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen gaat. We gaan daarbij uit van samenwerking en open communicatie. Zo trekken we samen op in het belang van het kind. We nemen de tijd om met ouders in gesprek te gaan. Ook als het gaat om de keuze van een basisschool kunnen ouders bij ons terecht. We nodigen geïnteresseerde ouders uit om een afspraak met ons te maken voor een rondleiding en informatiegesprek.