Welkom op onze school!

Vanaf de leeftijd van vier jaar mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw zoon/dochter aanmelden bij onze school, nadat hij/zij drie jaar is geworden. U kunt ook, middels onderstaande link, het filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

https://pporotterdam.nl/film-aanmelden-en-inschrijven-op-een-rotterdamse-basisschool

We waarderen het zeer als u interesse heeft in onze school. Om rustig de tijd te hebben voor een kennismakingsgesprek is het maken van een afspraak  noodzakelijk. Een kennismakingsgesprek/rondleiding kan ook al voordat uw zoon/dochter 3 jaar is. U kunt zich kenbaar maken door een mail te sturen naar

directie@de-horizon.net of te bellen naar 010-4212886.

Stappen voor het aanmelden: 

Als u na het kennismakingsgesprek ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. Als uw zoon/dochter op de kinderopvang zit of op een andere Peuterspeelzaal dan Ieniemienie zullen wij u toestemming vragen om naar de onderwijsbehoefte van uw zoon/dochter te mogen informeren bij betreffende organisatie. 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP inzien op de website van onze school.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

Wendagen:

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. Dit is een maximum en gaat altijd in overleg met de leerkracht van de betreffende groep waar het kind in geplaatst is. Er kan ook gekozen worden voor minder wendagen of voor dagdelen.

Informatie aanmelden zij-instroom:

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1 met uitzondering van genoemde wendagen.

Zorgplicht:

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Geen zorgplicht:

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Voor het opvragen van gegevens vragen wij toestemming aan de ouder(s) en verzoeken wij hen de school waar betreffende leerling zit ook toestemming te geven voor het  verstrekken. Als ouders geen toestemming  geven  kunnen wij niet voldoen aan de onderzoeksplicht en stopt voor ons het aanmeldingstraject. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.