Kinderopvang Ieniemienie

In dit filmpje kunt u zien hoe wij spelend leren bij Ieniemienie.

Bij Ieniemienie zijn kinderen vanaf 2 jaar van harte welkom! Totdat zij 4 jaar worden mogen zij bij Ieniemienie blijven. De peuteropvang bestaat al ruim 25 jaar en staat goed bekend in de wijk, vooral om zijn gezellige warme sfeer. De kinderen komen naar Ieniemienie om te spelen. Voor kinderen van deze leeftijd staat spelen gelijk aan leren en daar begeleiden de peuterleidsters de kinderen graag bij!Elk kind komt minimaal twee keer per week. De kinderen worden hier gestimuleerd in hun ontwikkeling op motorisch, verstandelijk, sociaal en emotioneel gebied. De taalontwikkeling, creativiteit, het spelen, muziek en bewegen komen dan ook dagelijks aan bod.Wij werken met het voorschoolprogramma Puk & Ko. Deze methode besteedt aandacht aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. De nadruk ligt hierbij vooral op de taalvaardigheden spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.

Ieniemienie bevindt zich in het gebouw van basisschool De Horizon. Hier is, naast een mooie speelzaal om binnen te bewegen, ook veel ruimte voor de peuters om veilig buiten te kunnen spelen.

Het doel van Ieniemienie is dat de kinderen tot een goede ontwikkeling komen. Dat kan alleen wanneer er een goed pedagogisch klimaat in de peutergroepen heerst, waarin de kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Spel wordt gezien als een belangrijke mogelijkheid om opgedane ervaringen te kunnen verwerken. De peuterleidsters spelen dan ook in op de spelvragen van de kinderen. Daarnaast is het voor de kinderen van belang dat er structuur en rust wordt aangeboden. Daarom wordt er gebruik gemaakt van regels en een vast dagschema. Tenslotte worden de kinderen ook gestimuleerd tot zelfstandigheid.