Visie en brede ontwikkeling

Visie

Ons schoolbestuur, de RVKO, biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op ieders persoonlijke betrokkenheid.

Voor ons staat de eigenheid van leerlingen voorop. Ieder kind is anders en leert anders, daar hebben we oog voor. Het enthousiaste, professionele team ziet de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Om die onderwijsbehoefte te kunnen vervullen, verzorgen we een eigentijds onderwijsaanbod. Uiteraard sluiten we hierbij aan op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Het schoolteam zoekt de samenwerking met diverse partijen. Die verbondenheid met samenwerkingspartners onder één dak zal echt zichtbaar worden in het nog te ontwikkelen schoolgebouw. Maar de verbondenheid tussen leerlingen en onderwijsprofessionals speelt natuurlijk ook een grote rol in het ontwikkelen van de cognitieve (kennis) en het laten groeien van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De teamleden zoeken onderling de verbinding op om verschillende vakken in een betekenisvolle samenhang aan te bieden. Tussen school, peuterwerk en kinderopvang zorgt de verbondenheid voor een doorgaande lijn in de inhoud van het onderwijs. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich beter betrokken voelen bij de te leren stof en een positief zelfbeeld (welbevinden) kunnen ontwikkelen.

Het team werkt in een open, respectvolle, flexibele en professionele cultuur met elkaar samen. Zo kijken ze ook naar kinderen en hun ontwikkeling. Het eigenaarschap voor het zich ontwikkelen delen ze dagelijks met de leerlingen. Op deze manier worden de leerlingen betrokken en medeverantwoordelijk voor hun leren en eigen ontwikkeling. De onderwijsprofessionals ondersteunen de leerlingen hierbij.

Onderwijsaanpak

Onze leerlingen krijgen klassikaal onderwijs in kleinere groepen met leeftijdsgenoten. De leerkrachten luisteren goed naar alle kinderen, zien ze écht en dagen ze uit om juist dát stapje meer te zetten. Uw kind krijgt hierdoor juist die aandacht en begeleiding van de leerkracht, waar hij of zij behoefte aan heeft.

De ouders én onze leerlingen vinden de rust en de duidelijkheid op school en in de klas heel prettig. Ieder kind treft op onze school een fijne sfeer en kan gewoon lekker zichzelf zijn. Dat vinden wij erg belangrijk en daar werken we met elkaar aan. Op de leerpleinen werken de kinderen samen of zelfstandig, waardoor ze actief van en met elkaar leren.

Zelf de regie nemen over het leren

Wij leren onze leerlingen écht zelf de regie te nemen over hun leerproces (eigenaarschap). Zij krijgen steeds meer vrijheid in hun keuzes, persoonlijke voorkeuren en behoeftes om gewenste doelen te bereiken. Iedere groep heeft een ‘verbeterbord’ in de klas waarop de kinderen met elkaar afgesproken doelen en acties noteren. Ze bewaken ook zelf de uitvoering hiervan. Als de doelen behaald zijn, vieren ze met elkaar de successen.

Op deze manier raakt uw kind nog meer gemotiveerd om veel te leren en zo goed voorbereid de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken.

Niet alleen kennis opdoen, maar juist breed ontwikkelen

Dat bevorderen we al door de kinderen zelf de regie te leren nemen over het leren, maar ook door het inzetten van vakdocenten voor verschillende activiteiten tijdens en na schooltijd.

De speerpunten liggen hierbij op het gebied van beweging, kunst en cultuur en natuur en techniek.

Beweging

Het hele schooljaar is er op dinsdag, woensdag en donderdag een sportief naschools activiteitenprogramma. Alle informatie hierover vindt u op de Lekker Fit! pagina.

Hiernaast krijgen de groepen 1-2 één keer per week bewegingsonderwijs (gym en dans) van een vakdocent gedurende het hele schooljaar. Op deze wijze profiteren alle leerlingen op de Horizon van het feit dat wij een Lekker Fit! School zijn.

Kunst en cultuur

Naast de aandacht die leerkrachten tijdens hun lessen op school hebben voor kunst en cultuur kunnen groepen zich ook inschrijven op externe lessen. Dat kan bijvoorbeeld het bezoeken van een museum of bijwonen van een voorstelling zijn.

Natuur en techniek

Alle groepen gaan minimaal één keer per schooljaar naar kinderboerderij De Blijde Wei en volgen daar een praktische natuurles.

De groepen 6 (einde van het schooljaar) en 7 (start van het schooljaar) krijgen les over en op de schooltuin in onze wijk.

De leerlingen krijgen gedurende het schooljaar technieklessen, waarbij er onder andere wordt gewerkt met de Techniektorens. Ieder jaar doet de school mee aan de Grote Rekendag en komt voor groep 7 een hele dag de Techbus.