Nieuwsberichten

Op school gebruiken wij de Parro-app. Vanwege AVG wetgeving versturen wij nieuwsberichten, foto's van activiteiten enz enz via dit interne medium. Oude foto's en berichten zijn om die reden niet meer zichtbaar op de website. 
Wanneer een leerling bij ons op school start krijgen ouders een inlogcode waarmee zij toegang krijgen tot deze afgeschermde omgeving. Tevens kunnen ouders daar zelf in aangeven welke gegevens binnen school of voor publicaties gebruikt mogen worden ( bijvoorbeeld foto's) en is er mogelijkheid om de persoonlijke gegevens (zoals telefoonnummers en emailadres) actueel te houden.